modüller

işgücü yönetimi için gerekli olan her şey!


İşgücü yönetimi için gerekli birçok bileşeni bünyesinde toplayan guardware ailesi, şirketleri farklı platformlar kullanma zahmetinden kurtarmaktadır.

Güvenlik, denetim ve daha farklı birçok konuda hizmet veren guardware modülleri ile işgücünüzü sürekli olarak kontrol altında tutabilirsiniz.
guardware-cihaz

TALK

Bas-konuş olarak da bilinen talk modulü, firmalara özel üretilmiş olup, tek bir tuş ile istenildiği kadar kişi ya da gruplar ile sesli ve görüntülü olarak iletişime geçmeye olanak sağlayan bir sistemdir. Talk modülünü kullanabilmek için mobil internet veya wifi bağlantınızın olması yeterlidir.

Mobil cihazlar ve internete bağlı bilgisayarlar üzerinden kullanılabilir. İstenildiğinde tek bir kişi ile iletişime geçilebildiği gibi, grup kurarak birden fazla kişiyle de iletişime geçilebilir.

Son 50 anonsu tekrar oynatabilme özelliği
Konuşma grupları (kanal) oluşturabilme özelliği
Roller oluşturup kişilere rol atayabilme özelliği
Önceden belirlenmiş yetkililinin tüm anonsları kesip anons gönderebilme özelliği
Gerekli durumlarda grup içi görüntülü konuşabilme özelliği
Yetkili kişilerin tüm kullanıcılar ile aynı anda görüntülü olarak konuşabilme özelliği
Web panelinden tüm konuşmaları dinleyebilme özelliği
Webden sahadaki kişilerle sesli veya görüntülü konuşabilme özelliği

TASK

Task modülü, tüm sektör ve firmalara uygun olup,
işgücü ve performans yönetimi konusunda yardımcı
olmayı hedefleyen görev atama ve görev takibi yapma
modülüdür. Yetkili kişiler çalışanlarına rutin ya da anlık
görev atamasında bulunabilir, görevin yerine getirilip
getirilmediğini kontrol edebilirler.Rol oluşturma özelliği ile kişilere rol ve yetki ataması özelliği
Günlük, haftalık veya aylık rutin görev listeleri oluşturma özelliği
Anlık görev oluşturma ve bildirme özelliği
Yapılması gereken görevin yetkili kişi tarafından anlık olarak fotoğrafını veya videosunu çekip personel ile paylaşabilme özelliği
Görevin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edebilme özelliği
Görev yerindeki personelden fotoğraf veya video talebinde bulunabilme özelliği

AUDIT

Nitelikli işgücü için firmaların ihtiyacı olan
tüm modülleri kapsayan, kontrol ve denetleme modülü. Diğer modüllerde personellere atanan görevlerin denetlemesinde kullanıldığı gibi, tüm modüllerden bağımsız olarak tek başına da kullanılabilir. Yetkililer denetim formları oluşturarak yapılmasını istedikleri görevleri madde madde sıralayabilir, hangi maddelerin gerçekleştirildiğini hangi maddelerin ise gerçekleştirilmediğini kontrol edebilirler.
Denetim notları tutma
Değerlendirme kategorileri oluşturma
Her kategori için soru grupları oluşturma
Denetim raporları oluşturma
Yerine getirilen göreve ve personele puan verme
CLEAN

Clean modülü, sürekli olarak temiz ve hijyen tutulması gereken alanlarda firmalara yardımcı olmaktadır. Avm, cafe vb. gibi insan sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde hijyen oldukça önemlidir. Personelin görevini layıkı ile yerine getirip getirmediğini veya belirli aralıklarla kontrol edilmesi gereken bölgeyi kontrol edip etmediğini denetleyebilmek için geliştirilen Clean modülü ile birlikte, temizlik personelleri denetlenebilir.

Rol ve yetki ataması
ile birlikte önceden
belirlenen yetkili kişi, temizlenmesi gereken bölgelerin fotoğrafını
veya videosunu personeller
ile paylaşabilir ve sonrasında temizlenip temizlenmediğini takip ve kontrol edebilirler.

Risk olasılığı yüksek iş ortamları önlemler alınmadığında veya önemsenmediğinde ciddi iş kazalarına sebebiyet verebilmekte. Personelin ihmalinden kaynaklı iş kazalarında firmanın da mesul tutulmasından dolayı iş sağlığı ve güvenliği sektöründe denetim hayati derecede önemlidir. Safety modülü, firmalara iş sağlığı ve güvenliği noktasında yardımcı olmaktadır.

Rol oluşturma ve yetki ataması yapıldıktan sonra yetkili kişi, iş sağlığı ve güvenliği açısından gördüğü tüm problemleri (baret takmayan personel, yeleksiz personel, arazi hasarı vb.) fotoğraf veya video olarak kaydını alabilir ve yetkili merci ile paylaşabilir. Kurallara uymama noktasında caydırıcı bir görev üstlenen Safety modülü ile maximum iş güvenliği hedeflenmektedir.